MWS Prievidza, s.r.o.

IČO: 36 775 193

IČ DPH: SK2022379876

Sídlo:  Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Prevádzka:  Strojárska 4, 971 01 Prievidza

 

mobil MTZ: +421 915 951 544

mobil odbyt: +421 915 951 560

mobil ekonomika: +421 908 678 892


e-mail MTZ: mtz.mws@gmail.com

e-mail odbyt: odbyt.mws@gmail.com

e-mail ekonomika: eko.mws@gmail.com


konateľ spoločnosti MWS Prievidza, s.r.o. :                  Ing. Miroslav Repaský

mobil konateľ: +421 904 836 536

e-mail konateľ: mws.prievidza.sro@gmail.com