STROJÁRSTVO

Spoločnosť MWS Prievidza, s.r.o. sa od svojho vzniku podieľa zváračskými, kovoobrábacími a inžinierskymi prácami na dodávkach vysoko bezpečnostných dielov pre zahraničných finálnych výrobcov špeciálnych strojov a zariadení, ako je napríklad požiarnická technika, vysokozdvižné plošiny, zemné rýpadlá a nakladače, letisková technika, stavebné stroje, rezacie zariadenia a píly a poľnohospodárska technika.

Prezentácia spoločnosti